Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - 2. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2012


Počet stran: 44

Váha: 0,15 kg


Učebnice

44,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Obsahuje spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Zejména je novátorsky pojato objasnění vyjmenovaných slov. Při výuce vyjmenovaných slov je kladen velký důraz na rozpoznání slov příbuzných a slov odvozených. 

Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. 

Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky. 

Orientační obsah:
* Vyjmenovaná slova po m
* Vyjmenovaná slova po p
* Vyjmenovaná slova po s
* Vyjmenovaná slova po v
* Slova s předponou vy-, vý-
* Vyjmenovaná slova po z
* Slovní druhy - opakování
* Podstatná jména - opakování
* Přídavná jména
* Zájmena
* Číslovky
* Slovesa - opakování
* Slova ohebná - opakování
* Příslovce
* Předložky, spojky
* Částice
* Citoslovce
* Věta jednoduchá a souvětí
* Stavba věty jednoduché
* Souvětí
* Obsah, použitá literatura

Máte k této učebnici otázku? Zeptejte se.