Český jazyk pro 3. ročník ZŠ - 1. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2012


Počet stran: 44

Váha: 0,15 kg


Učebnice

44,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Obsahuje spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. 

Zejména je novátorsky pojato objasnění vyjmenovaných slov. Při výuce vyjmenovaných slov je kladen velký důraz na rozpoznání slov příbuzných a slov odvozených. 

Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. 


Orientační obsah:
* Metodický úvod
* Velké písmeno na začátku jména a věty
* Význam slov
* Věta, slova, hlásky
* Tvrdé a měkké souhlásky
* Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
* Výslovnost a psaní souhlásek ve slovech
* Slovní druhy
* Podstatná jména
* Podstatná jména obecná a vlastní
* Rod, číslo a pád podstatných jmen
* Slovesa
* Časování sloves
* Předložky, spojky
* Tvary podstatných jmen a sloves
* Slova příbuzná
* Pozor, začíná hra: "Vyjmenovaná slova"
* Vyjmenovaná slova po b
* Vyjmenovaná slova po l
* Vyjmenovaná slova po m

Máte k této učebnici otázku? Zeptejte se.