Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - 2. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2015


Počet stran: 40

Váha: 0,15 kg


Učebnice

36,00 Kč 48,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Obsahuje spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. 

Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. 

Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. 

Orientační obsah:
Skloňování podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen rodu středního
Vzory podstatných jmen rodu ženského
Vzory podstatných jmen rodu mužského
U sloves určujeme
Slovesa - opakování
Časování sloves v přítomném čase
Časování sloves v budoucím čase
Časování sloves v minulém čase
Opakování
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem rodu středního
Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
Shoda přísudku s podmětem rodu mužského
Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
Shoda přísudku s podmětem - opakování
Přímá a nepřímá řeč

Máte k této učebnici otázku? Zeptejte se.