Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. ročník ZŠ - 1. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2012


Počet stran: 32

Váha: 0,12 kg

44,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Vhodně procvičují učivo učebnice Český jazyk pro 3. ročník ZŠ 1. díl.

Orientační obsah:
* Metodický úvod
* Opakování - význam slov
* Opakování - věta
* Opakování - slova
* Opakování - hlásky
* Opakování - tvrdé a měkké souhlásky
* Opakování - Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
* Opakování - výslovnost a psaní souhlásek ve slovech
* Opakování - podstatná jména
* Opakování - podstatná jména obecná a vlastní
* Rod, číslo a pád podstatných jmen
* Opakování - slovesa
* Časování sloves
* Opakování - předložky, spojky
* Tvary podstatných jmen a sloves
* Tvary slov a slova příbuzná
* Vyjmenovaná slova po b
* Vyjmenovaná slova po l
* Vyjmenovaná slova po m

Máte k pracovnímu sešitu otázku? Zeptejte se.