Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. ročník ZŠ - 2. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2012


Počet stran: 48

Váha: 0,15 kg

44,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Vhodně procvičuje učivo učebnice Český jazyk pro 3. ročník ZŠ 2. díl.

Orientační obsah:
* Vyjmenovaná slova po m
* Vyjmenovaná slova po p
* Vyjmenovaná slova po s
* Vyjmenovaná slova po v
* Slova s předponou vy-, vý-
* Vyjmenovaná slova po z
* Slovní druhy
* Podstatná jména
* Přídavná jména
* Zájmena
* Číslovky
* Slovesa
* Slova ohebná
* Příslovce
* Předložky, spojky
* Částice
* Citoslovce
* Věta jednoduchá a souvětí
* Stavba věty jednoduché
* Souvětí

Máte k pracovnímu sešitu otázku? Zeptejte se.