Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. ročník ZŠ - 1. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2017


Počet stran: 28

Váha: 0,1 kg

32,00 Kč 42,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná

Vhodně procvičuje učivo učebnice Český jazyk pro 4. ročník ZŠ 1. díl.

Orientační obsah:
Metodický úvod
Opakování - význam věty a slova
Opakování - význam slova
Opakování - hlásky
Opakování - slovní druhy
Opakování - podstatná jména
Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
Opakování - slovesa
Opakování - slovní druhy ohebné
Opakování - příslovce, předložky, spojky
Stavba slova
Rozdíl mezi předponou a předložkou
Opakování - vyjmenovaná slova po B
Opakování - vyjmenovaná slova po L
Opakování - vyjmenovaná slova po M
Opakování - vyjmenovaná slova po P
Opakování - vyjmenovaná slova po S
Opakování - vyjmenovaná slova po V
Opakování - vyjmenovaná slova po Z
Věta jednoduchá a souvětí
Věta jednoduchá -podmět a přísudek
Podmět a přísudek

Máte k tomuto pracovnímu sešitu otázku? Zeptejte se.