Český jazyk pro 2. ročník - 1. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2013


Počet stran: 40

Váha: 0,13 kg


Učebnice

48,00 Kč

Knížka je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Obsahuje spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. 

Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. 

Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky. 


Orientační obsah:
* Opakování velké písmeno na začátku jména, věty, věta se skládá ze slov slovo se skládá ze slabik, * Význam slov - slova mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma, antonyma, * Věta - místo v textu, druhy vět, věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, * Sloh - popis, * Slovo - místo slova ve větě, slova - souřadná, podřazená a nadřazená, dělení na konci řádku, * Sloh - omluva, * Slabiky a hlásky (samohlásky a souhlásky), * Souhlásky - slabikotvorné l a r, * Samohlásky - krátké, dlouhé, ú, ů, * Sloh - vyprávění, * Souhlásky tvrdé, * Souhlásky měkké, * Hra, * Sloh - popis.

Máte k této učebnici otázku? Zeptejte se.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086301356461