Český jazyk pro 2. ročník - 2. díl

Vyprodáno

Autorka: Jana Potůčková

Nakladatelství: Studio 1+1

Rok vydání: 2013


Počet stran: 44

Váha: 0,15 kg


Učebnice

48,00 Kč

Knížka  je velice přehledná a bohatě ilustrovaná. Obsahuje spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. 

Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. 

Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. 

Orientační obsah:
* Ě - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, * Sloh - popis, * Různé tvary slova a slova příbuzná, * Odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech, * B - P, D - T, Ť - Ď, V - F, Z - S, Ž - Š, H - CH * Sloh - žádost, * Slovní druhy, * Podstatná jména obecná a vlastní * Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, hor a řek * Sloh - popis * Slovesa * Předložky * Spojky * Sloh - vyprávění * Věta jednoduchá a souvětí * Abeceda * Sloh - pozdrav * Český jazyk

Máte k této učebnici otázku? Zeptejte se.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086301356461