ČÍTANKA - VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA

Vyprodáno

Autorka: Dita Nastoupilová

Ilustrovala: Markéta Vydrová

Nakladatelství: Fragment

Rok vydání: 2016


Počet stran: 48

Váha: 0,18 kg


Pro začínající čtenáře od 6 let

129,00 Kč

Bohatě ilustrovaná pracovní čítanka pro nácvik čtení genetickou metodou

Čítanka - velká tiskací písmena je koncipována především jako doplňkový učební materiál k výuce čtení genetickou metodou. Obsahuje smysluplné a pro děti atraktivní texty, které lze využívat již od první fáze nácviku čtení. Skladba písmen ve větách a slovech zohledňuje aktuální znalosti čtenáře. Procvičovaná písmenka jsou po stranách vždy viditelně znázorněna. 

V čítance nechybí ani velké množství doplňkových aktivit, které čerpají ze širšího kontextu a ideálně tak propojují nácvik čtení s tématy, která děti probírají v ostatních předmětech. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, které je rozvíjeno prostřednictvím činností a úkolů, které se plní před, po nebo během čtení. 

Texty doplňují nádherné a vtipné ilustrace Markéty Vydrové.

Máte k této čítance otázku? Zeptejte se.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086301356461