Česká škola TGM v Chicagu

28.10.2021

Dveřmi České školy TGM v Ciceru na předměstí amerického Chicaga pronesly svoji aktovku stovky dětí. Není divu, tahle škola za svými zdmi vyučuje češtinu už od roku 1921. Tehdy ve čtvrti kolem školy žila česká komunita. V současné době tam bydlí především komunita hispánská, ale každou sobotu sem dojíždí kolem 80 českých dětí.


V sobotu sedí v lavicích děti školního věku, přes týden se tu učí dospělí studenti. V celkem čtyřech kurzech pro dospělé se tu piluje skloňování podstatných jmen a časování sloves. Kromě gramatiky se rozšiřuje povědomí o české kultuře, nechybí ani české filmy. Mimo to ve společenské místnosti často usedají hosté, kteří přišli na přednášku, předčítání a povídání o české historii. Ať už je účel návštěvy jakýkoli, škola vítá každého.

Spektrum akcí je široké, já bych se ale v tomto článku zaměřila na děti. Věkové rozpětí dětí, které jsou rozděleny do 6 tříd, je od 6 do 15 let. Pár žáků sem dokonce dochází i jako středoškoláci. Jedná se tu převážně o děti generace přistěhovalců z devadesátých let, kteří přišli za americkým dobrodružstvím.

Školu vede Klára Moldová - bohemistka vyslaná Domem zahraniční spolupráce ve spolupráci MZV a MŠMT. Klára žije školou od rána do večera, a to doslova, protože ve škole i bydlí. A že je se školou sžitá, to je vidět na její výborné práci, kterou tu dělá 9 let. Dále je tu i nepostradatelná učitelka Irena Čajková, která byla součástí skupiny při záchraně školy před 10 lety. Šlo vyloženě o bytí a nebytí školy vs. parkoviště. Kromě nich tu češtinu pilují i učitelky Erika Hoffmanová, Míša Kalafutová, Iva Zezula a Alena Cichy


Očima Kláry a Ireny:

📖 Co děti na výuce nejvíce baví?

Klára: Myslím, že jsou pyšné na to, jak daleko se v češtině dostaly. V mé třídě procvičujeme vyjmenovaná slova a mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Naši žáci si ale užívají také návštěvy zajímavých osobností. Velice oblíbené jsou v současné době i pokusy o tvůrčí psaní -používáme k tomu Kreativní zápisník od Reného Nekudy.


📖 Co je naopak nebaví?

Klára: Domácí úkoly. Dříve jsme je zadávali pravidelně, ale pomalu od nich upouštím.


📖 Jaké téma děti naposledy nadchlo?

Klára: Inspirovány návštěvou gastronauta Pavla Maurera a televizním programem Prostřeno, navrhly děti stejnojmennou kulinářskou soutěž s vlastními pravidly. Touhu přinášet do školy doma připravené pokrmy vzbudily tzv. čajové dýchánky ve třídě mé kolegyně Ireny. Irena týden co týden chystala dětem čaj, kakao a dezert. Třída se sesedla ke kulatému stolu, kde probíhalo hodování a společné čtení Foglarovy knihy Hoši od Bobří řeky.

Děti se při stolování a prostírání učily základy etikety a obě vyučující ve třídách mluvily také o ekologii - šetrném stolování, plýtvání (jednorázový ubrus versus ubrus látkový, plastové nádobí versus umývání nádobí) a dojídání. Škola zřídila na zahradě kompostér a obě třídy v rámci vyučování třídily odpad. Společné stolování a četba utužily třídní kolektiv. Cílem projektu bylo také najít okamžik, kdy se spojí rodiče s dospívajícími dětmi ve společné aktivitě.

Zprvu vedlejším, ale nakonec největším přínosem projektu bylo slovní hodnocení, které si spolužáci navzájem udělovali. Výsledkem je bohatá, leckdy úsměvná sbírka krátkých textů v češtině na téma kulinářství a stolování.


📖 Čím vás děti někdy mile, nebo nemile překvapily?

Klára: Jsme překvapeny, kolik středoškoláků do TGM ještě dochází. Čekaly jsme u starších dětí daleko menší účast.


📖 Které učebnice vám při výuce nejvíce vyhovují?

Irena: Kdysi jsem používala učebnice od Frause, ale pak jsem přesedlala na Novou školu, která mi náramně vyhovuje. V mé třídě používáme učebnice českého jazyka, a také vlastivědy. 

Klára: Používám stejné učebnice jako Irena, ale vlastivědě se nevěnujeme. 


📖 Kterou knížku právě společně čtete?

Irena: Od momentu, kdy jsme zavedli pravidelné čajové a čtecí dýchánky, jsme společně přečetli Cílovníky, Prašinu a Hochy od Bobří řeky. 


📖 Se kterou knížkou se vám dobře pracovalo?

Klára: Děti teď baví Klub divných dětí, v minulých letech to byl audiovýtvarný projekt s názvem Radio Buch.


📖 Kdo ze spisovatelů/ilustrátorů vaši školu naposledy navštívil?

Klára: Jan Novák.


📖 Jaký projekt se vám při výuce osvědčil?

Klára: Rok revoluce - projekt organizovaný Knihovnou Václava Havla. Příběhy našich sousedů.


📖 Vzpomenete si na nějakou vtipnou hlášku?

Klára: Co roste na dubu? Žaludek. Kdo je divák? Ten, kdo je divoký.


📖 Kdybyste měly svoji školu charakterizovat jedním slovem, které by to bylo?

Klára: Stoletá.


T. G. Masaryk Czech School v Chicagu


FOTOGALERIE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086301356461