Zábavné zpracování důležitých jazykových záludností.

Pletou se vám příslovce? Tápete, co jsou synonyma? 

Tahle knížka vás s lehkostí provede záludnými jazykovými jevy a na výtvarně zpracovaných příkladech vám je vysvětlí tak, že se rázem stanete jazykovými přeborníky. 

Cestu vám příjemně okoření verše Radka Malého, s nimiž bycha hravě doženete. 


Náš komentář:

Další úžasná publikace z tvorby Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Tahle knížka zaujme po každém otočení stránkou, jak vizuálně originálními kresbami, tak i vtipnými verši Radka Malého. Děti se tu dozví, co jsou synonyma (listonoš - pošťák doručovatel), antonyma (sever x jih), homonyma (obloha, oko, piškoty), paronyma (granát x granát, fyzikální x fyzická), frazémy a idiomy (být jedno velké ucho - pozorně si někoho vyslechnout, a stejně tak nářeční zajímavosti (čmelák - medák, mumel, brundibár).

Výborné na rozšíření slovní zásoby při výuce a hrách s češtinou, jak doma, tak i ve školních třídách. 

"Byl jednou jeden Bych, ten nevylezl z knih. Bychovi bylo v knihách hezky. Miloval jazyk. Jazyk český..."

A co znamená pozdě bycha honiti? 

"Pozdě bycha honiti - stav, kdy se již nedá napravit, co se událo, kdy je již pozdě litovat toho, co se stalo "


Jiné knížky z dílny Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni: 

 Česká zima (pro děti od 9 let)

 Dobrých 100 -  Nejlepší okamžiky sta let republiky (pro děti od 10 let a dospěláky)

 Dobrých 100 - Vědomostní hry s kartami (pro děti od 10 let a dospěláky)

Kdo z vás tuto knížku četl? Líbila se vám/nelíbila? 

Máte k této knížce otázku? Zeptejte se.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086301356461